Áfa mentes termékértékesítés EU országok között

2017.03.15 22:36

Számtalan alkalommal fordul elő olyan eset, hogy egy belföldi cégtől terméket vásárol egy másik EU tagállamban működő vállalkozás. Az áru átadásra kerül a vevő kezébe, az eladó kiállítja az áfa mentes számlát és megkapja a vételi árat. Kitöltik a CMR-t és az ügyletet ezzel lezártnak tekintik.

Fentiek alapján egy adórevízió megállapítja, hogy a termékértékesítés belföldinek minősül, mivel az áru igazoltan nem hagyta el Magyarország területét, így jogtalan volt az áfa mentes számla kiállítása. Ennek következménye adóhiány, adóbírság és késedelmi pótlék.

Ez Európai Bíróság iránymutatásai alapján a Kúria meghatározott olyan szempontokat, melyeket az adóhatóság, a vizsgálatok során nem hagyhat figyelmen kívül:

  1. Az adóellenőrzésnek hiteltérdemlő módon kell bizonyítania, hogy az értékesített termék nem hagyta el Magyarország területét.
  2. Amennyiben az adóhatóság igazolja, hogy az áru kétséget kizáróan, nem hagyta el Magyarország terültét, kizárólag az a körülmény, hogy a termék nem érkezett meg a célországba, még nem elégséges indok az eladó adófizetési kötelezettségének megállapításához.
  3. Az adóhatóságnak azon túl, hogy hiteltérdemlően bizonyítja, hogy az áru nem hagyta el Magyarország területét, még azt is bizonyítania kell, hogy az eladónak erről tudomása volt, vagy tudnia kellett volna.

A Kúria által felállított korlátok, némi könnyebbséget jelent, ám a „tudta, vagy tudnia kellett volna” formula, meglehetősen megfoghatatlan és mint ilyen, gyakran vezet pereskedéshez. Ezért érdemes biztosra menni. Mi a teendő?

  1. A számla kiállítása előtt, feltétlenül ellenőrizni kell, hogy a vevő valóban létezik-e, illetve van-e érvényes közösségi adószáma. Ez a VIES rendszerben tehető meg. Az ellenőrzés tényét dokumentálni szükséges.
  2. Ellenőrizni szükséges, hogy a terméket megvásárló személy, jogosult-e eljárni az adott vállalkozás nevében. Az erre vonatkozó igazolásokat, azok másolatát, szintén meg kell őrizni.
  3. Pontosan ki kell tölteni a CMR-t.
  4. Több európai országban már elfogadott gyakorlat, hogy a vevő, miután megérkezik a célországba, nyilatkozik a termék célba érésének tényéről, ehhez mellékeli a szállítás során vásárolt üzemanyag és megfizetett úthasználati díj számláinak másolatát, majd postai úton továbbítja azokat az eladónak. Amennyiben erre nem lehet megkérni a vevőt, jó, ha van egy formanyomtatvány, melynek kitöltésével (cégadatok, eljáró személy adatai, szállításban részt vevő gépjármű adatai) a vevő nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a megvásárolt terméket kiszállítja az országból.   

Fenti dokumentáció megléte esetén, már jóval biztonságosabbá válik egy adóellenőrzés.

—————

Vissza