2020. évi fontosabb adóváltozások, adócsomag-tervezet alapján

2019.12.05 17:46

Várhatóan, a jövő hét elején kerül véglegesítésre az adócsomag. Amennyiben ez nem egyezne meg teljesen az alább leírtakkal, a változásokat jelezni fogom majd.

 

Minimálbér, garantált bérminimum várható összege

 • minimálbér: 161 000 forint;
 • garantált bérminimum: 210 600 forint;
 • egészségügyi szolgáltatás díja: 7 710 forint.
 

ÁFA és számlázás

 • 2020. július 1-től, a teljesítést követően, 8 napon belül kötelező lesz számlát kiállítani, az eddigi 15 nap helyett.
 • 2020. július 1-től, - a tervezet szerint- eltörlésre kerül a 100 000 forintos áfa értékhatár, mely szerint eddig, egyedileg jelenteni kellett a NAV felé a számlákat. Tehát, minden egyes számlát jelenteni kell majd, amely vállalkozás részrére kerül kiállításra, függetlenül annak áfa tartalmától. Így ez vonatkozik az alanyi adómentes adózókra és a fordított áfa-s számlákra is. Ebből következik, hogy minden számlán fel kell tüntetni a vevő vállalkozásának adószámát.
  • Elektronikus számlázó programot használók számára, ez nem fog különösebb problémát okozni, hiszen a program értékesítője/készítője, fogja lekövetni a jogszabályi változást.
  • Kézi számlát használók esetében viszont, érdemes elgondolkodni a változtatáson. Minden egyes kimenő számlát (nem magánszemély felé kiállítottat), 4 napon belül jelenteni kell a NAV felé, illetve az 500 000 forint áfa tartalmat elérő számlák esetében, 1 napon belül kell ezt megtenni.
  • Pénztárgépet használóknak, a jövőben nem szabad beütniük azt a vásárlást a pénztárgépbe, melyről számlát állítanak ki. Az adott időszakra vonatkozó bevételt, a pénztárgépes árbevétel és a kiállított számlán szereplő összegek együttesen adják ki.

2021-től - várhatóan-, a természetes személyek felé és az EU-s ügyfelek részére kiállított, illetve export számlákat is tételesen jelenteni kell majd.

A fent részletezett adatszolgáltatások alapján, a NAV, el fog készíteni egy ÁFA bevallás tervezetet, melyet összevet majd a tényleges bevallással, és amennyiben jelentős eltérést tapasztal, akkor várható lesz egy automatikus adóellenőrzés. Kérdés, hogy a NAV mit fog jelentős eltérésként értékelni, és miként veszi figyelembe, az eltérések elemzése során azon tételek áfa tartalmát, melyek tekintetében – a számlák egyedi minősítése alapján- a jogszabályok nem engedélyezik az áfa összegének elszámolását (pl.: diesel üzemű személygépkocsi üzemanyag költségének áfa tartalma).

 • Az ingatlanok áfa-ja ismét 27%-os lesz majd. A 2018.november 01. előtt építési engedéllyel, vagy hatósági bejelentéssel rendelkező építkezések esetében, 2023-ig, továbbra is alkalmazható marad az 5%-os adókulcs.
 • Szigorú feltételek mellett, lehetőség nyílik a behajthatatlan követelések, korábban már befizetett áfájának visszaigénylésére.
 

SZJA

Adómentesek lesznek a 4, vagy több gyermeket nevelő anyák jövedelmei, bizonyos feltételek mellett és kivételekkel:

 • mind a 4 gyermek legyen családi pótlékra jogosult, vagy korábban 12 évig annak kellett lenniük;
 • élethosszig tart, de ha bármilyen ok miatt, 1, vagy több gyermek máshol kerül elhelyezésre, úgy a kedvezmény megszűnik;
 • nem csak saját gyermeket lehet figyelembe venni (pl. a házastárs, előző házasságából hozott gyermek);
 • családi járulékkedvezmény is igénybe vehető, a jövedelemtől függően;
 • nem vonatkozik ez a kedvezmény, az osztalék jövedelemre, a béren kívüli juttatásokra, a vállalkozói szja-ra, bérbeadásból származó jövedelemre.
 

Járulékok változása 2020. július 1-től

A mértéke nem fog változni. TB járulék néven „fut” majd tovább, mértéke 18,5% lesz (10% nyugdíjjárulék + 7% egészségbiztosítási járulék + 1,5% munkavállalói járulék). Ezzel együtt megszűnik a vállalkozói járulékminimum alapnövelése, de a szociális hozzájárulási adó tekintetében nem történik változás.

 

EVA

2019. december végén, ez az adózási forma megszűnik. Ebből adódóan, a vállalkozásoknak decemberben kell bejelenteniük, hogy milyen formában kívánnak működni, a továbbiakban. Arról is dönteniük kell, hogy be akarnak-e jelentkezni áfa hatálya alá, illetve milyen formában (pénzforgalmi áfa elszámolás).

 

KIVA

2020. január 1-től, 12%-ra mérséklődik az adó mértéke.

 

KATA

Elméletileg nem várható változás, de a NAV ellenőrzéseket folytat a bújtatott munkaviszonyok kiszűrése érdekében. Ám, azért senki ne feledje azt, amit a korábbi cikkemben írtam!

 

Társasági adó

Eltörlésre került a december 20-ai feltöltési kötelezettség. Nem szabad megfeledkezni azonban a helyi iparűzési adó feltöltéséről (szükség esetén), mivel ez még nem került eltörlésre.

 

Egyéb változások, információk

 • 2020. január 1-jétől bevezetésre kerül a „Hatósági átvezetés” intézménye, mint végrehajtástól teljesen független forma. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Eddig, ha egy-egy adónemen hátralék mutatkozott a vállalkozás adó-folyószámláján, de egy másik adónemen túlfizetés volt, az adóhivatal, mindenféle előzetes értesítés nélkül, átvezethette a többletet, így szüntetve meg az adott adónemen mutatkozó hátralékot (pl. a társasági adón lévő túlfizetést, átvezette az áfa számlán lévő tartozásra). Ez azonban végrehajtási eljárásnak minősült, melynek díja volt és ezt a vállalkozásnak kellett megfizetnie. A jövőben egyrészt ezt a díjat már nem kell megfizetni, másrészről az adóhivatal, az átvezetés végrehajtását megelőzően, végzésben értesítést küld, mely fellebbezéssel megtámadható. Tehát, 2020-tól már nem fordulhat elő, hogy az adóhivatal, a vállalkozások feje fölött átnyúlva, átvezetéseket végez az adónemek között, egy olyan végrehajtási eljárás keretében, mely hátrányos következményekkel jár a vállalkozás számára.
 • a 2013-as adóév, 2020-ban már nem ellenőrizhető, így a 2010-es iratanyag selejtezhetővé válik figyelemmel arra, hogy a munkaüggyel kapcsolatos anyagok, nem évülnek el.

 

—————

Vissza